Estonian (Eesti)

news blog logo
news menu leftnews menu right

Kuhu minna ...

There are no events at this time
Levitra generic online ist kamagra in osterreich rezeptfrei online pharmacy viagra. How safe is buying cialis online viagra ohne rezept 24h versand viagra online in the usa.
Kiiu mõisasüda 19. sajandi lõpul

 

Alates sellest ajast (st ligikaudu Karl Magnus Reinholdi surma-ajast 1880ndatest aastatest) on meil olemas taas ka täpsem ettekujutus Kiiu mõisasüdamest ja selle hoonetest. Varasem sarnane kirjeldus pärines 17. sajandi lõpust. Vahepealsetest aegadest, st 18. sajandist ja 19. sajandi esimesest poolest, sarnaseid detailseid kirjeldusi kahjuks teada pole.

 

Esmalt on Eesti Ajalooarhiivis säilinud kogu Kolga majoraatmõisa alade detailne kaart 1880. aastast (EAA.3724.4.111). Sellel enam kui saja viiekümnest lehest koosneval kaardil on muuhulgas peal ka kõik kõlvikud, teed, kraavid ja hooned; Kiiu mõisasüdant ja selle ümbrust hõlmab leht 74. Paraku pole sellele kaardile kantud ei hoonete otstarvet ega ka ehitusaegu, mistõttu ainult kaardile toetudes pole võimalik kindlaks määrata, milline hoone kusagil asus. Seesugune teave sama ajastu kohta on õnneks aga olemas tulekindlustuspoliiside näol, milledest vanim pärineb 1885. aastast ja uuem 1900. aastast. Nimetatud žurnaalidesse on kantud tulekahju eest kindlustatud hoonete nimetus, välismõõtmed (süldades ja jalgades), kasutatud ehitusmaterjal ning küttekollete arv. Kui tegu on olnud üsna uue või äsja ümber ehitatud hoonega, on tihtipeale sinna kantud ka ehitus- või ümberehitusaeg (kui see on olnud teada). Ning lõpuks on žurnaalidesse eriti väärtusliku teabena kantud kindlustatud hoonete kaugused hoonetest. See võimaldab kaardil kujutatu poliisides kirjeldatuga kui pusletükid omavahel kokku viia, st saada mõningase analüüsi ja võrdluse järel teada, kus milline hoone asetsenud on.

 

Võrdluseks võiks öelda, et rüütlimõisa omanikul olid tollal mõisamaal üsna suured õigused ja privileegid – näiteks ta ei pidanud kellelegi kohustuslikus korras aru andma, kui ta tahtis oma maal midagi ehitada või ümber ehitada. Seega võib mõisahoonete ning nende ehitamise kohta leida arhiividest materjale vaid mõisate ja mõisnike erafondidest; paraku pole Kiiu korral neid arhiivides säilinud. Nii jääbki üle kasutada vaid tulekindlustusmaterjalide abi, kuhu mõisaomanikud andsid teavet vabatahtlikult.Powered by Joomla!. Designed by: Joomla Theme, postgresql sequence. Valid XHTML and CSS.