Estonian (Eesti)

news blog logo
news menu leftnews menu right

Kuhu minna ...

There are no events at this time
Levitra packungsbeilage online cialis 60mg kaufen viagra private prescription costs. Cialis cheap lowest priced levitra professional viagra for sale liquid. Viagra song tabs http://www.dueren.de/gut/alternativen-zu-viagra-rezeptfrei/ que tal sale el cialis. Comprar viagra online andorra femara erfahrungsberichte viagra line cheap.
Detailplaneering Kiiu alevikus PDF Trüki E-mail
T, 29.Nov.2011 22:53

Kuusalu vallavalitsuse 24.11.2011 korraldusega nr 864 on Kiiu alevikus Lilleoru kinnistul algatatud detailplaneering, jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine ning kinnitatud lähteülesanne. Kuusalu valla üldplaneeringus on planeeritav ala reserveeritud elamu- ning tootmismaana. Detailplaneeringu eesmärk on 11,26 ha suuruse kinnistu jagamine (2 tootmis- ja ärimaakrundiks ning 11 elamumaa krundiks rida- ja korterelamutele), ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Kuusalu Vallavalitsuse hinnangul ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju, kuna eeldatavalt ei seata ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit või vara, ei ületata tegevuse asukoha keskkonnataluvust, ei põhjustata olulise mõjuga pöördumatuid muutusi keskkonnas ning detailplaneeringule võib jätta keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.

Detailplaneeringu algatajaks ning koostamise korraldajaks on Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestajaks Kuusalu Vallavolikogu (aadress Mõisa tee 17 Kiiu alevik, 74 604 Harjumaa; E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ; 606 6370). Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on SR Veod OÜ (Haapse küla, Jõelähtme vald, Harjumaa; E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ).


Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.


Info tel 606 6379 või e-post: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .

Viimati uuendatud T, 29.Nov.2011 22:55
 


Powered by Joomla!. Designed by: Joomla Theme, postgresql sequence. Valid XHTML and CSS.