Estonian (Eesti)

news blog logo
news menu leftnews menu right

Kuhu minna ...

There are no events at this time
Viagra cheap free shipping viagra preis ohne rezept online order of cialis. Buy cheap generic viagra us ivermectin online kaufen places to buy viagra. Viagra ordering online kamagra usa buy cialis sale. Where can i order viagra online without prescription was kann man statt viagra nehmen cheap generic cialis viagra levitra.
Detailplaneeringu algatamine PDF Trüki E-mail
E, 03.Jaan.2011 12:13

Kuusalu Vallavalitsuse 23.12.2010 korraldusega nr 1055 on algatatud Kiiu aleviku Härmapõllu (35201:002:0172) ja Vanaoja (35201:002:0522) kinnistute ja kinnistute lähiala detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning mittealgatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on 35 ha alale 23 äri- ja tootmismaa krundi (keskmise suurusega 2 ha) ning 2 transpordimaa krundi planeerimine. Planeeringuga soovitakse kujundada keskkonnasõbralike äri- ja tootmishoonete piirkond. Keemia-, tselluloosi, tsemenditööstuse vms analoogsete tööstusettevõtete rajamine, mis eraldavad ebameeldivat lõhna- või saasteaineid või tekitavad tavapärasest suuremat müra, on välistatud. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine pole otstarbekas, kuna puudub täpsem teave äri- ja tootmismaakruntidel kavandatava tegevuse iseloomust. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Täpsemalt kaalutakse keskkonnamõjusid peale detailplaneeringu kehtestamist kruntidele ehituslubade väljastamise menetluse käigus.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee

 


Powered by Joomla!. Designed by: Joomla Theme, postgresql sequence. Valid XHTML and CSS.