Estonian (Eesti)

news blog logo
news menu leftnews menu right

Kuhu minna ...

There are no events at this time
Female cialis 20 mg need a ghostwriter cialis suppliers in uk.
Kuusalu Vallavolikogu kinnitas Kiiu tehnopargi planeeringu PDF Trüki E-mail
Kirjutanud MTÜ Kiiu Arendus   
R, 28.Aug.2009 17:30

26. augustil toimunud vallavolikogu istungil kinnitati Kiiu aleviku Ylitalo I ja III kinnistute detailplaneeringu I osa 2. etapp.

 

 Planeeringu alale on ette nähtud kolme krundi rajamine. Planeeringuga tehakse ettepanek 8148-14331 m² suuruste, 50% tootmismaa ning 50% ärimaa sihtotstarbega kruntide moodustamiseks. Juurdepääs alale on ette nähtud mööda olemasolevat, varasemalt kehtestatud alal asuvat teed, mis kuulub ala arendajale.

 

Sadeveed puhastatakse igal tootmiskrundil ning suunatakse Kiiu ojja, heitveed suunatakse ühiskanalisatsiooni ning veevarustus on lahendatud planeeritava alaga piirnevast olemasolevast puurkaevust.

 

Ylitalo kinnistute planeerimine on olnud kohalike inimeste kõrgendatud tähelepanud all. 1. etapp kehtestati vallavolikogu poolt 19.04.2006. Peale 1. etapi kehtestamist tegi keskkonnaekspert Juhan Ruut Kiiu tööstuspargi keskkonnakaitseliste aspektide töö. Samuti koostas Avi Haljastus OÜ planeeritava ala haljastuse lahenduse, Ostwind Grupp OÜ drenaaživee, sadevee, lumesulamisvee eelvoolusüsteemi tööprojekti ning OÜ Alkranel andis tööprojektile keskkonnaalase eksperthinnangu.

Viimati uuendatud R, 28.Aug.2009 17:48
 


Powered by Joomla!. Designed by: Joomla Theme, postgresql sequence. Valid XHTML and CSS.