Estonian (Eesti)

news blog logo
news menu leftnews menu right

Kuhu minna ...

There are no events at this time
Cialis order pharmacy lowest price viagra super active green viagra pills. Comprar cialis generico online en espana viagra aus agypten kaufen cialis online euroclinix. Viagra order online usa viagra paypal deutschland male viagra pills.
Projekt "Kiiduväärt algus"


MTÜ Kiiu Arendus viib Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toetusel ellu projekti "Kiiduväärt algus". Projekti partneriteks on Kuusalu ja Jõelähtme vallavalitsused. 

Eesti ja ka Hommiku-Harjumaa elanikond on aastatega vananemas ja praegu tuleviku peale mõtlemine ning ühiskonna vananemisest tingitud muutusteks valmis olemine aitab kaasa mitmete probleemide ennetamisele tulevikus. Vananevate ja eakate inimeste sotsiaalsest toimetulekust ja aktiivsusest sõltub nii nende endi tervis kui ka kogu kogukonna elukvaliteet. Mitmed uuringud on näidanud, et vananedes sotsialiseerumisvõime kahaneb ja kiiresti muutuvate oludega kohanemisel võib tekkida rohkesti pingeid, mis omakorda väljenduvad kehvas vaimses ja füüsilise tervises. Käesoleva projekti puhul planeeritakse välja töötada sihtgrupi vajaduste põhine teenus, mille eesmärk ei ole pakkuda abistamisteenust,vaid luua lisaväärtust praegustele sotsiaalteenustele läbi vananevate inimeste kaasamise aktiivsesse ellu.


Projekti eesmärk on välja töötada uue sotsiaalteenuse äriplaan, mis aitab käivitada eakatele inimestele suunatud sotsiaalse teenuse, mille tulemusena:

  • on võimalik toetada sihtgrupi sotsiaalset aktiivsust, luua neile tingimused sotsiaalseks suhtluseks ja eneseteostuseks;
  • on võimalik tõsta töövõime potentsiaali läbi ümber- ja täiendõppe ja leida innovatiivseid lahendusi naasmaks tagasi osalise koormusega tööturule ning toetada elukestva õppe põhimõtteid.


Projekti piirkonnaks on Kuusalu ja Jõelähtme vald ning sihtgruppiks eakad ning vanemaealised pikaajalised töötud.

Projekti eelarve on 3 877 €, millest KÜSKi toetus 3 487 € ning omaosalus 390 €.

Projekti tegevuskava

Aeg Tegevus
9-15. nädal Teenuse kirjeldus ja vajalikkuse põhjendus
15-16. nädal Kvaliteedi standardi ja kvalifikatsiooni nõuete väljatöötamine
16-17. nädal Teenuse osutaja analüüs
17-20. nädal Teostatavuse ja tasuvuse analüüs
18-21. nädal Teavitus- ja turundus plaani koostamine
21. nädal Riskide analüüsi läbiviimine
22. nädal Finantsplaani koostamine
24-26. nädal Äriplaani koostamine ja esitlemine


Projekti kulg
7. märtsil toimus kohtumine Jõelähtme vallavanema ja abivallavanemaga
10. märtsil toimus kohtumine Kuusalu eakate ühenduste esindajatega
13. märtsil toimus kohtumine Kuusalu vallavanema ja abivallavanemaga

30. märtsil toimus projekti avaseminar Kostivere mõisas

Läbiviidud ankeetide analüüs, töötatud välja pakutud teenus ning hinnatud teenuse osutaja võimekust. Vaata analüüsi SIIT.
15. aprillil toimus projektimeeskonna kohtumine, mille raames sõnastati teenus: Teenus : käsitööalane tootmine, täiendkoolitus ja ümberõpe, mille abil on võimalik parandada eakte majanduslikku toimetulek ja suurendada sotsiaalset suhtlus.

17. aprillil toimus projektimeeskonna koosolek, kus töötati välja kavliteedistandardid ja kvalifikatsiooninõuded.

19. aprillil toimus projektimeeskonna kohtumine, mille raames keskenduti võimalikele toodetele, mida projekti äriplaani raames käsitööna valmistama hakatakse.

24. aprilli koostas projektimeeskond SWOT analüüsi.

20. mail toimus kohtumine, mille raames töötati välja teavitus- ja turundusplaan.

4. juunil koostas projektimeeskond riskianalüüsi äriplaani rakendamisea seonduvatele tegevustele.

10. juuni kohtumisel kooskõlastati projekti infoseminari ülesehitus ja teemad.

19. juunil toimunud kohtumisel alustati finantsanalüüsi teostamisega.

29. juunil kell 12.00 toimub Kuusalu Vallamajas ja algusegs kell 15.00 Kuusalu ja Jõelähtme valla eaktele suunatud projekti Infosemiar, mille raames tutvustatakse osalejatele projekti seniseid tegevusi ja tulemusi. Viiakse läbi teenuse nõudluse uuring sihtgrupi osas- kuna infosemiarile on oodatud ka projekti avaseminaril ja ankeetküsitluses osalenuid.

 Powered by Joomla!. Designed by: Joomla Theme, postgresql sequence. Valid XHTML and CSS.